Kledijreglement Jeugdbrandweer Gent dd 05/10/10
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

Wedstrijdkledij: Deze kledij zal alleen tijdens de voorbereiding van en tijdens de wedstrijden gebruikt worden en wordt nooit meegenomen naar huis.

Brandkledij:
Wordt alleen gebruikt tijdens oefeningen. Deze kledij bestaat uit: Overal en helm. Deze kledij wordt aan alle leden verstrekt en blijft hangen in ons lokaal.

Uniforme kledij
:
Is de eigenlijke trainingskledij. Deze kledij bestaat uit: Brandweerpet, blauw hemd, passanten en werkhandschoenen. De uniforme kledij mag meegenomen worden naar huis om te wassen. Ondanks dat deze kledij mag meegenomen worden naar huis dient alles steeds op de trainingen en aktiviteiten aanwezig te zijn.. Indien in de loop van tijd een onderdeel van deze kledij verloren is geraakt of te klein is geworden moet dit opnieuw worden aangekocht volgens de onderstaande tarieven. (pet 10, blauw hemd 30, passanten 10 per paar, schildje 10 , werkhandschoenen 5 per paar). Deze kledij zit vervat in het lidgeld van een eerstejaarslid. Er kan tevens bij ons een tshirt met ons logo worden gekocht(15), hiermee kan tijdens de zomermaanden getraind worden. Verplicht zomeruniform (met t shirt) van 1 april tot en met 30 september. Verplicht winteruniform (met hemd) van 1 oktober tot en met 31 maart.

Eigen kledij: Er wordt gevraagd aan de leden te zorgen voor wandel- of bergschoenen van zwarte kleur waar de enkels in zitten (=degelijke bottinnen, geen laarzen of hoge plateauzolen), alsook voor een blauwe broek, om de uniformiteit te waarborgen moet deze aangekocht worden in de volgende winkel : (kostprijs ongeveer 30)

"FOS-shop Gent, Kortrijksesteenweg 639 (komende van Gent centrum juist aan het kruispunt voor de viaduct aan de linkerkant) de openingsuren zijn: woensdag namiddag van 14u tot 18u.

Het model van broek dat je moet vragen is REGATTA afritsbaar, alsook zeggen dat het voor de Jeugdbrandweer Gent is.


Enkel de leden wiens lidgeld is gestort zullen in het bezit worden gesteld van kledij. Gelieve geen geld mee te geven en deze betaling enkel te regelen via overschrijving.