De Gentse Jeugdbrandweer VZW is opgericht in 1997.

Er bestonden toen reeds een 20-tal brandweerkorpsen die beschikten over een jeugdbrandweer maar Gent was het eerste beroepsbrandweerkorps dat startte met een jeugdbrandweerkorps.
We werden op 14 mei feestelijk gedoopt onder het wakend oog van onze Gentse collega's.

Wij zijn erkend door de stedelijke jeugddienst als eerstelijns plaatselijk jeugdwerk en blussen onder de vleugels van onze meter Katrien Devos.

Wie tussen 10 en 13 jaar oud is kan zich bij de Jeugdbrandweer Gent aansluiten indien er beschikbare plaatsen zijn.

Het maximum aantal kinderen is 25. Tot de leeftijd van 18 jaar kunnen de trainingen gevolgd worden, daarna kan je ingeschakeld worden als lesgever tijdens de trainingen.

Het jeugdbrandweerjaar begint telkens in september, dit is ook het tijdstip waarop eventuele nieuwe leden kunnen bijkomen (indien interesse moet je voor deze datum inschrijven).

Inschrijvingen kunnen via deze site. Na aan 3 proeftrainingen te hebben deelgenomen kan je zelf kiezen of je erbij wil of niet.

De jeugdbrandweer traint elke woensdag om de andere week met uitzondering van vakantie- en examenperiodes.

Er wordt steeds verzameld aan de hoofdkazerne in de Roggestraat 70.

De training start STIPT om 14:00 uur en duurt tot 17:00 uur